co2footprint.fi

HARVENNUSHAKKUUT VALOISAN AIKANA.
JÄTÄMME PARHAAT PUUT KASVAMAAN,
TASAISUUDESTA HIUKAN TINKIEN.

Tarvittaessa ostamme "roska"puut tai
kaiken hakatun puun.


*hakkuu tähteiden poiskuljetus
tai haketus
*valitsemme aina edullisimman tai
asiakkaan toivoman työnsuoritustavan