co2footprint.fi

Hinnaston hintoihin lisätään alv. 23%
HARVENNAMME VAIN LUONNONVALOSSA!
Ostamme harvennusleimikoita pystyyn!

Erityisolosuhteissa sovellamme poikkeavia
hakkuutaksoja.
Hakattaessa
3m kuitua
hakkuu +5%,
ajotataksa +20%.
Hakkuukoneen
tuntiveloitus
105,00€/h.
Ajokoneen
tuntiveloitus
65,00-85,00€/h.
ALAMITTAISET KÄSITELLÄÄN ENERGIARANGAKSI 1,00€/kpl,
LISÄKSI KESKITILAVUUS PIENENEE.

LATVAT - hakkuu 27,80€/m3
KUUSET ALISPUINA 100% korotus
Harvennustukin hakkuu 6,50€/k-m3 korotus
HAKKUUKONEEN SIIRTO 245,70€
AJOKONEEN SIIRTO 163,80€
AUKOT JOISSA RISUT PUIDAAN KASALLE -5%
MUUT AUKOT -15% alennus
KUN KESKIMÄÄRÄINEN AJOMATKA YLITTÄÄ 200m
AJOTAKSAA KOROTETAAN 4%-YKSIKKÖÄ JOKAISTA ALKAVAA 50m KOHTI
Harvapuustoiset, raivaamattomat tai puutteellisesti
raivatut ja piha-alueet sekä tuuli- ja lumituhot kuin
myös muut erikoistyöt tuntitöinä.
dm3/runko hakkuu ajo tien varteen
180- 11,47€ 6,50€ 17,97€
160-180 12,32€ 6,50€ 18,82€
140-160 13,10€ 6,50€ 19,60€
130-140 13,88€ 6,50€ 20,38€
120-130 14,74€ 6,50€ 21,24€
110-120 15,60€ 6,70€ 22,30€
100-110 16,38€ 6,90€ 23,28€
95-100 17,16€ 7,10€ 24,26€
90-95 18,02€ 7,30€ 25,32€
85-90 18,95€ 7,50€ 26,45€
80-85 19,81€ 7,70€ 27,51€
75-80 20,75€ 7,90€ 28,65€
70-75 21,61€ 8,10€ 29,71€
65-70 22,54€ 8,30€ 30,84€
60-65 23,40€ 8,50€ 31,90€
55-60 24,34€ 8,70€ 33,04€
50-55 27,55€ 8,90€ 36,45€
45-50 30,32€ 9,10€ 39,42€
40-45 36,45€ 11,80€ 48,25€
35-40 40,50€ 15,40€ 55,90€
30-35 44,73€ 20,00€ 64,73€
25-30 52,02€ 26,00€ 78,02€
20-25 62,55€ 33,80€ 96,35€
15-20 78,21€ 43,95€ 122,16€
10-15 104,40€ 57,10€ 161,50€