co2footprint.fi

Polttopuut klapeina, rankana ja hakkeena
OSTAMME HARVENNUSLEIMIKOITA PYSTYYN!
Hakkuu- ja polttopuu-urakointi lähialueilla

Yhteystiedot


Osoite
Valkjärventie 375
01860 PERTTULA (Nurmijärvi)
Puhelinnumero 044-256 0151

FAX: 09-276 1140

Sähköposti:
simo.kouti@co2footprint.fi

kotisivut:
co2footprint.fi